Vi som sitter i styrelsen 2022 Styrelseordförande  Jonas Stewén
 Kassör  Örjan Larsson
 Styrelseledamot  Stefan Hultqvist
 Styrelseledamot  Peter Blennmyr
 Styrelseledamot  Patricio Gonzalez
 Styrelseledamot  Claes Dahlbäck
 Styrelseledamot  Fredrik Nilsson