Vi som sitter i styrelsen 2024 Styrelseordförande  Jonas Stewén
 Vice styrelseordförande  Peter Blennmyr
 Kassör  Örjan Larsson
 Styrelseledamot  Ulf Kans
 Styrelseledamot  Patricio Gonzalez
 Styrelseledamot  Claes Dahlbäck
 Styrelseledamot  Fredrik Nilsson
 Styrelseledamot  Jon Felix Jennemann