Vi som sitter i styrelsen 2019 Styrelseordförande  Jonas Stewén
 Kassör  Örjan Larsson
 Styrelseledamot  Andreas Sköld
 Styrelseledamot  Erik Nyman
 Styrelseledamot  Filip Gal
 Styrelseledamot  Fredrik Gustafsson
 Styrelseledamot  Fredrik Nilsson