Växjö stigcyklister arbetar aktivt med att bygga och förbättra stigarna i VäxjöÄnda från starten har en viktig del av Växjö Stigcyklister varit att bygga stig anpassad för mountainbike. Stigarna och lederna vi byggt är av varierande typ och svårighetsgrad. Vi försöker bygga av som efterfrågas av våra medlemmar och vad vi tycker saknas i närområdet. I arbetet med att bygga och underhålla stigar är alla välkomna att hjälpa till.


Nedan listas några av de stigar vi har byggt. Nya stigar byggs hela tiden så för att få de senaste uppdateringarna, följ oss på Facebook och Trailfoks


OBS! Alla stigar som Växjö Stigcyklister byggt har skett i samarbete och med tillstånd av markägare.EL PLOMODetta var den först led som Växjö Stigcyklister byggde. Leden är en relativt enkel XC med flowiga partier. Eftersom detta var den första led vi byggde fick denna led agera läroprojekt och vi fick mycket kunskap som vi tagit med oss till senare stigar och leder.CALAMITY JANEDen andra led som Växjö Stigcyklister byggde, detta är en förlängning till El Plomo som till största del består av naturlig stig.JULESKUMLeden påbörjades under den varma julhelgen 2015, därav namnet. Tanken med leden är att det ska vara en 'enduroaktig' led med med mycket stök och utförfokus.VIOLPISTOLByggdes efter Juleskum, med ungeför samma tankar. Leden har bland annat ett större drop som kan utmana.LORD OF THE FLIESDetta är en teknisk XC i samma område som Juleskum och Violpistol. Leden innehåller mycket sten och stenkistor och har mer klättringar än Juleskum och Violpistol.