Vad gäller egentligen när med cyklar i skog och natur? vad säger lagar och regler? Vi har försökt att sammanställa det lite enkelt här.GenerelltGenerellt vid cykling i naturen gäller allemansrätten, vilken tillåter cykling på vägar, leder, stigar samt fritt i terrängen. Allemansrätten gäller så länge man inte åstadkommer ”nämnvärd skada eller olägenhet” för markägaren (där skada tolkas som ekonomisk skada). Det finns ingen lagtext eller några rättsfall som beskriver vad detta är när det kommer till cykling i skogen. Tänk på att undvika att cykla så att det skadar naturen, detta gäller speciellt blöta marker, så som våtmarker och myrar sant under vår, höst och vinter.


Vill du veta mer vad Allemansrätten tillåter så har Håll Sverige Rent bra information.


Källor:
Per Nilsson, Naturvårdsverket

Naturvårdsverket

Växjö KommunNationalparker och naturreservatI nationalparker och naturreservat kan särskilda regler gälla för cykling vilket regleras i reservatföreskrifter för angivet område. Det kan vara helt förbjudet, eller bara tillåtet på vissa leder.


I Växjö Kommun råder cykelförbud i följande naturreservat:
- Araby
- Skårtaryds urskog


Källor:

Länsstyrelsen Kronobergs län

NaturvårdsverketEnskilda vägarAtt cykla på enskilda vägar är tillåtet. Markägare får inte sätta upp skyltar som förbjuder cykling.


Källa:

NaturvårdsverketMotionsspår och vandringslederDet finns inget allmänt förbud att cykla på motionsspår och vandringsleder, kommuner kan dock förbjuda cykling i t.ex. elljusspår, motionsspår och ridstigar. Att tänka på är att de är anlagda för dem som går eller springer, därför måste du ta det lugnt och räkna med att de som springer eller går har företräde.


I Växjö Kommun råder cykelförbud på alla kommunens eljusspår:


- Araby (2,4 km)
- Fylleryd (5,0 km)
- Kvälleberg (3,0 km)
- Teleborg (2,0 km)
- Brittatorp (2,7 km)
- Furuby (0,8 km)
- Gemla (1,6 km)
- Ingelstad (1,3 km)
- Lammhult (1,6 km)
- Rottne (1,6 km)
- Åryd (1,0 km)


Källor:

Naturvårdverket
Växjö Kommun - Eljusspår
Växjö Kommun - Växjö RuntStigbygge / StigfixandeAllemansrätten innebär att man tillfälligt, försiktigt och hänsynsfullt får uppehålla sig på någon annans mark utan att fråga markägaren om lov. Man får inte bryta, hugga, eller skära kvistar av levande träd och buskar (förbjudet enligt Brottsbalken 12 kap 2§), och man får inte såga av träd på egen hand utan lov av markägaren/fastighetsägaren. Om ett vindfälle blir liggande länge efter t.ex. en storm kan man alltså kontakta markägaren och fråga om man får såga av stocken och öppna stigen. Det är generellt inte tillåtet att bygga t.ex. hopp eller hinder. Inom naturreservat gäller samma regler om inget annat anges.